• kompaniýasy
 • önümleri
 • hyzmaty

Dokma önümleri - Sundries - Elektrik - Senagat

EC hiliň barlagy we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak bilen meşgullanýan öňdebaryjy kompaniýa.

EC

Biz hakda

EC Global gözleginde, hiliň möhümdigine ynanýarys.Şonuň üçin elektronikadan dokma önümlerine, oýunjaklardan tehnika çenli ähli önümler üçin professional global gözleg hyzmatlaryny hödürleýäris.Işimizi 2017-nji ýylda ýönekeý bir maksat bilen başladyk: müşderilerimize bazara çykmazdan ozal önümleriniň howpsuzlygyny, laýyklygyny we öndürijiligini üpjün etmekde kömek etmek.Biz kiçi kärhanalardan başlap, köpmilletli korporasiýalara, onlaýn satyjylardan başlap, awtonom bölek satyjylara çenli dürli müşderilere hyzmat edýäris.Olara aýratyn talaplaryna we ülňülerine laýyk gelýän ýöriteleşdirilen gözleg çözgütlerini hödürleýäris.Gözleg, zawod barlagy, laboratoriýa synagy ýa-da sertifikat gerekmi, hemmesini netijelilik we takyklyk bilen dolandyryp bileris.

Hyzmatlarymyz

Müşderilerimiz:

 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz